0935 765 449 (Cô Nhung)
Tap To Call
Mầm non Trạng Nguyên - Nâng cánh ước mơ! Mầm non Trạng Nguyên - Nâng cánh ước mơ! Mầm non Trạng Nguyên - Nâng cánh ước mơ!
Mầm non Trạng Nguyên - Nâng cánh ước mơ!

Yêu thương

Ở mầm non chất lượng cao Trạng Nguyên, chúng tôi như gắn chặt với các con bằng tình mẫu tử thiêng liêng. Không chỉ phát triển một cách toàn diện trong tình thương của các mẹ, nơi đây còn định hình cho các con hiểu được như thế nào là tình anh em, bè bạn...

Xem thêm 

Trách nhiệm

Với nhiệm vụ cao cả, mầm non chất lượng cao Trạng Nguyên luôn đặt trách nhiệm của một người làm mẹ đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ của các con lên trên hết. Chúng tôi tạo nên một môi trường hoàn hảo để phát triển tối đa nhân cách sơ khai...

Xem thêm 

Tận tâm

Đặt nhiều tâm huyết xây dựng một trường mầm non chất lượng cao, chúng tôi luôn tự hào mình là những người làm giáo dục có Tâm với sứ mệnh mang lại môi trường học tập, vui chơi an toàn và lý tưởng nhất cho con trẻ trên địa bàn T.P Đà Nẵng...

Xem thêm 

Phụ huynh chia sẻ